Rast cene soje i pad cene pšenice

Ovu nedelju na novosadskoj Produktnoj berzi obeležio je rast cene soje i pad cene pšenice. Pšenicom se trgovalo od 23,30 din/kg bez PDV-a do 24,00 din/kg bez PDV-a sa klauzulom „fco-kupac“. Ponderisana cena je iznosila 23,30 din/kg bez PDV-a. Kukuruz je realizovan po cenama 15,75 din/kg bez PDV-a sa vlagom do 14,5%, dok je kukuruz sa kluzulom „fco-luka“ plaćan 16,10 din/kg bez PDV-a. Povećana potražnja za sojom i ponuda na višim cenama pomerali su se u pozitivnom smeru tokom čitave nedelje. Berzanski ugovori su se zaključivali po cenama od 35,80 do 36,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 35,98 din/kg bez PDV-a.