Radovi na autoputu

Radovi na auto putu na isključenju za Šid su dosta zahtevni potvrđeno je STV. Oni obuhvataju rehabilitaciju deonice pre i posle mosta, kao i sanaciju mosta. Radovi se odvijaju pod saobraćajem ispod natputnjaka, što je dodatni rizik i opreznost pri izvođenju. Očekivano vreme završetka radova je sredina jula meseca. U zoni petlje Adaševci u smeru prema graničnom prelazu radovi se odvijaju u delu ispred i iza natputnjaka Adaševci, kao i na samom mostu. Dinamika izvođenja radova u direktnoj je vezi sa vremenskim prilikama i svaki kišan dan usporava i zaustavlja radove na pomenutoj deonici. Obim izvršenih radova na mostu je 60-70%.