Pripremni radovi

U Moroviću su počeli pripremni radovi za postavljanje novog asfalta na mostu Draginje Nikšić. Trenutno se radi uklanjanje dotrajalog asfalta kako bi se podloga mogla adekvatno pripremiti za postavljanje novog sloja. U narednim danima STV pratiće tok radova na ovom značajnom objektu za meštane sela Morović.