Mere podrške voćarima (Video)

Agencija za ruralni razvoj Opštine Irig uglavnom svoj rad bazira na pomoći poljoprivrednim proizvođačima, ratarima, stočarima i voćarima. U proteklom periodu jedan od najvećih uspeha agencije bio je sajam voćarstva i vinogradarstva, a za jesen u Agenciji najavljuju nove mere podrške pre svega voćarima.