Kraj radova idućeg meseca

Idućeg meseca biće gotovi radovi na rekontrukciji velike sale martinačkog Doma kulture koju finansira lokalna samouprava. Tokom izvođenja radova, ustanovljena je i velika vlaga, što je dodatno otežalo radove, kažu u Savetu Mesne zajednice. Zbog toga se moralo pristupiti dodatim radovim, a sada su u toku molersko -farbarski radovi. Podsetimo, u ovu zgradu nije se ulagalo 30 godina, a namena sale je višestruka – služi za okupljanja meštana i njihove aktivnosti.