Komunikacija sa građanima (Video)

JP Vodovod Ruma kada je u pitanju komunikacija sa gradjanima može da se pohvali izuzetnom saradnjom. U bezbroj slučajeva upravo su građani ti koji su brzom reakcijom i pozivom dežurnih ekipa sprečili neku od mogućih havarija. Ono što je za ovo JP od izuzetnog značaja je da se ta komunikacija sa gradjanima nastavi i u narednom periodu.