Javni poziv za skidanje useva

Opština Irig je raspisala Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva, a zainteresovana lica treba da se prijave sa svojim ponudama najkasnije do 26. Juna do 12 časova. Neki od uslova su da zainteresovana lica mogu da sprovedu sve mere bezbednosti i zdravlja na radu, da imaju sopstveni kombajn i berač, da obezbede gorivo za skidanje useva o svom trošku, i da procenat izlomljenog zrna bude u skladu sa standardima. Takođe, pravo učešća na konkursu imaju samo oni koji su registrovani, a za uzvrat Opština Irig će uplatu naknade na ime izvršene usluge u visini od najviše deset hiljada dinara bez Pe-De-Ve-a po hektaru požnjevene površine.