Izmena režima saobraćaja (Video)

Kao i svake godine u ulici Karađorđeva u Šidu izmenjen je režim saobraćaja. Prema utvrđenom režimu saobraćaja u delu ulice Karađorđeve od rsakrsnice sa ulicom Alekse Šantića do mesta postavljanja fizičkih prepreka je zabranjen saobraćaj motornih vozila u vremenskom intervalu od 20- 04 časa osim za vozila sa posebnom dozvolom. Ovakav režim saobraćaja primenjivaće se do 01. septembra, te se vozači obaveštavaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.