Čišćenje korita kanala Šidina (Video)

Otpočeli su radovi na čišćenju dela kanala šidina. U pitanju je deonica duga oko 1200 metara. U planovima Saveta Mesne zajednice Šid je za ovu godinu predviđeno uređenje korita koje je tokom godine od strane nesavesnih pojedinaca dodatno zaprljano odlaganjem smeća kojem tu nije mesto. Nakon završetka ovog posla koji će potrajati u narednim danima u zavisnosti od vremenskih uslova pojačane će bitikontrole komunalne inspekcije sa ciljem očuvanja korita u funkciji odvodnje suvišne atmosferske vode. Ukoliko se uoči da pojedinci i dalje odlažu otpad u korito prvo će biti usmeno opomenuti a potom će uslediti i sankcije ukoliko se budu i dalje oglušivali na upozorenja.