Bolja socijalna zaštita (Video)

Na poslednjoj sednici Opštinskog veća Opštine Ruma usvojen je prvi rebalans budžeta za 2019 godinu. Razlog donošenja ove odluke članova veća, sadržan je u ugovorima o namenskim transferima i socijalnoj zaštiti zaključenog izmežu ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Opštine Ruma.