Zasedanje lokalnog parlamenta

31.zasedanje lokalnog parlamenta u Irigu zakazano je za petak 24.maj a na njemu će se naći 13 tačaka dnevnog reda. Pored razmatranja izveštaja o radu Opštine Irig za 2018 godinu odbornicim je data na usvajanje i odluka o obrazovanju kriznog štaba za vanredne situacije na teritorije Opštine Irig i odluka o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za planove Opštine Irig. Skupština će takodje razmatrati plan rada centra za socijalni rad i turističke organizacije Opštine Irig.