Vodostaji u Sremu

Reka Sava nastavlja da raste. Danas ažurirani vodostaj kod Sremske Mitrovice, prema podacima u podne, Repubilčkog hidrometeorološkog zavoda kažu da on iznosi 563 centimetra, u odnosu na juče je porastao za 79 centimetara. Kod Jamene vodostaj se približio granici redovne odbrane. Vodostaj je 928 centimetara, a redovna odbrana se uvodi na 970 centimetara. Dunav i dalje ne beleži značajan porast. U odnosu na juče, on je viši kod Slankamena za 7 centimetara.