Vodostaji u opadanju

Prema ažuriranim podacima oko 12 časova na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaj Save kod Sremske Mitrovice od juče do danas je u opadanju za osam centimetara, i kao takav danas je on 580 centimetara. Slična je situacija i kod Jamene, gde je pad vodostaja 13 centimetara i Sava je izmerena danas na visini od 930 centimetara.