Više radnika za bolji kvalitet (Video)

Odnošenje otpada iz domaćinstava i od pravnih lica u Rumi obavlja Javno preduzeće „Komunalac“. Za tu namenu, ovo preduzeće koristi tri autopodizača i četiri autosmećara. Građani su uglavnom zadovoljni uslugom, a direktor Komunalca tvrdi da bi usluga bila još kvalitetnija kada bi imali više izvršilaca.