Usklađivanje statuta sa Zakonom (Video)

Izmenama i dopunama opštinskog statuta ostvariće se veća javnost u radu Opštine Ruma, ali se i veća ovlašćenja daju opštinskim organima. Izmene i dopune su u skladu sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi.