Ulaganje u obrazovanje (Video)

Skoro 21 hiljada učenika srednjih škola dobiće sredstva za regresiranje prevoza na osnovu konkursa Pokrajinske vlade. Sredstva su obezbeđena za svih 45 lokalnih samouprava, a u tu namenu izdvojeno je 182 miliona dinara. Pokrajinska vlada obnoviće i modernizovaće sve školi u Vojvodini, jer kako je naveo predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, u manjim sredinama i selima, nema života bez škole.