Sredstva za deponije za sve opštine i gradove (Video)

Šta obuhvataju projekti sanacije i remedijacije deponija, među kojima je i deponija u Šidu i koji su kriterijumi bili za izbor lokaliteta, jer pored te izabrano je još nekoliko deponija u Srbiji za našu televiziju govorio je  ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan