Skupljanje ambalažnog otpada u Irigu

U Irigu je danas održana akcija skupljanja ambalažnog otpada od hemikalija za zštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji. Akcija je bila uspešna, a najviše su joj se odazvali oni koji su prošli edukacije o pravilnoj upotrebi pesticida i upotrebi ovih hemikalija na korist, a ne na štetu čoveka i životne sredine.