Seminar za poljoprivrednike

Agencija za ruralni razvoj Opštine Irig organizuje seminar za registrovana poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i pružaoce turističkih usluga sa teritorije Opštine Irig, na temu izrade biznis plana i predloga projekata, sa kojim će moći da konkurišu kod državnih i privatnih organa i fondova, a pre svega kod Ministarstva i sekretarijata za poljoprivedu, kao i kod Razvojnog i Garancijskog fonda Vojvodine. Serminar će biti održan 4. i 5. juna u prostorijama Opštine Irig, a prijave traju do 1. juna.