Preko 90 zaprega (Video)

Konjarstvo je i dalje veoma popularno u Donjem Sremu. To je i povod za organizaciju još jedne fijakerijade u Pećincima. Prikazana je Vožnja fijakera, defile i razne druge takmičarske discipline a publika je i ove godine uživala u zapregama kojima su upravljali najmlađi džokeji srema.