Počelo savetovanje o bezbednosti životne sredine (Video)

U Vrdniku je danas počelo dvodnevno savetovanje u vezi sa opasnom industrijskom otpadu, tretmanu industrijskih otpadnih voda, komunalnim otpadom i deponijama. Na savetovanju učestvuje preko stotinu predstavnika naučnih institucija, privatnih kompanija, lokalnih samouprava, javokomunalnih preduzeća i nevladinih organizacija. Pokrovitelj  savetovanja je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.