Nove cene za usluge Srem gasa (Video)

Pored novih cena za usluge koje pruža Srem gas, a regulisane su novom odlukom koja je naišla i na odobrenje lokalnog parlamenta, na novinarsko pitanje da li se očekuju korekcije cena u samom snabdevanju gasom, za sada nema većih promena, ali to sve zavisi od stanja na tržištu, a ne direktno od samog preduzeća.