Novćanu kaznu naplatiti, nove lipe posaditi

Ekipe JKP “Komunalac” Inđija otpočele su saniranje štete koja je nastala 1.maja nelegalnom sečom lipa na šetalištu u Ulici Vojvode Stepe u Inđiji.Počinilac je dobio novčanu kaznu kojom su obezbeđena sredstva za kupovinu dve nove sadnice lipe koje će biti posađene na mesto posečenih. Potrebno je potpuno ukloniti ostatke stabla i korena posečenog drveća,jer nova stabla traže posebne uslove za sadnju i dalje napredovanje.