Kvalitet namirnica (Video)

Na osnovu godišnje mikrobiološke i higijenske kontrole radnih površina, opreme, pribora i ruku zaposlenih, potvrđeno je da je u objektima društvene ishrane u Gradu Novom Sadu, nad kojima je sprovedena kontrola,utvrđena usaglašenost sa mikrobiološkim kriterijumima bezbednosti hrane, dok je higijjena na zadovoljavajućem nivou.