Deponija čeka sanaciju (Video)

Nakon objavljenog javnog poziva za sanaciju nesanitarnih deponija širom Srbije, Ministarstvo za zaštitu životne sredine donelo je odluku o konačnoj listi lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata za sanaciju. Na spisku tih Opština nalazi se i Opština Šid te šidsku deponiju u narednom periodu čeka uređenje.