Dani Opštine Pećinci

Dečijim predstavama, likovnim radionicama, mini koncertom i sportskim takmičenjima Opština Pećinci obeležiće svoj dan. Pećinci praznuju svetog Nikolu Letnjem a pored centranih manifestacija program je proširen i na naseljena mesta opštine. Prvi dan u znaku je Fijakerijade, dok će poslednjeg dana obeležavanja biti održane Svinjske povečerje u Donjem Tovarniku.