Uskoro otvaranje Horisa (Video)

Opština Ruma i hrvatska Opština Njemci održale su juče predavanje o prekograničnom projektu ”Konjičke rute Srem -Horis”. Deo hrvatskog projekta skoncentrisan je na turizam,a u Rumi je već izgrađen konjički klub Horis koji na prvom mestu ima za cilj implementaciju hemoterapije, kao metode lečenja osoba s funkcionalnim ograničenjima, a koj će biti otvoren u maju mesecu ove godine. Projekat finansira Evropska unija.