Sigurna kuća kao utočište (Video)

Sigurna kuća počela je sa radom 2016.godine u Sremskoj Mitrovici zbog primećene potrebe za ovom vrstom zbrinjavanja zlostavljanih žena ali i dece koja su sve češće žrtve nasilja u porodici. Statistika kaže da svaka druga žena i svako šesto dete u Srbiji trpi neki obik nasilja u porodici. Ona je pod upravom Centra za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici a pokazala se kao dobar primer prakse u prethodne 3 godine kažu nadležni.