Radovi u skladu sa planom

Radovi na izgradnji kružnog toka u Rumi nastavljaju se u skladu sa planovima.U pitanju je ukrštanje državnih puteva I B reda broj 21 (od Iriga ka Rumi) i II A reda broj 120 (u pravcu Kraljevaca. Sve do jula ostaje na snazi izmenjen režim saobraćaja zbog čega je Kraljevačka ulica zatvorena od ulaza iz Glavne ulice do ukrštanja sa putem I B reda. Dozvoljen je ulaz i izlaz samo stanarima ulice. Navedene radove finansira JP “Putevi Srbije”, a oni su deo predviđenih radova na pojačanom održavanju puta I B reda broj 21, deonica Irig-Ruma u dužini od 15 kilometara.