Na tradiciju dugu položiti temeljac, lovačko društvo “Slankamenac” (Video)

Lovačko društvo “Slankamenac” iz Novog Slankamena gaji dugu lovačku tradiciju, osnovani su 1902.godine i broje preko 180 aktivnih članova,prepoznatljivi su kao dobri domaćini ali i organizatori lovačkih manifestacija kao i čuvene “Šakalijade”.