Lista korisnika

Opština Irig objavila je predlog liste korisnika pomoći za otkup seoskih kuća sa okućnicom koji je moguće poglati na zvaničnom sajtu Opštine. Na predlog liste korisnika pomoći podnosioci zahteva mogu podneti prigovor u roku od 15 dana od objavljivanja liste korisnika.