Konačna lista

Na zvaničnom sajtu Opštine Irig objavljena je konačna lista reda prvenstva za davanje na korišćenje 12 stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje, uključujući i jednu jedinicu za porodicu domaćina socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima.