Javna debata o nacrtu odluke (Video)

U prostorijama sale Skupštine opštine Šid održana je javna debata o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina. Svi zainteresovani građani, predstavnici udruženja građana, stručna i ostala javnost, mogu da prisustvuju prezentaciji.