Duže radno vreme

 Iz Turističke organizacije Opštine Irig  obaveštavaju meštane i turiste da od sada rade i subotom i to u terminu od 8 do 12 časova, a od maja ove godine i u produženom terminu od 8 do 19časova. A s obzirom da opština Irig beleži ajveći broj ostvarenih noćenja u toku godine u čitavom Sremu, upravo Turistička organizacija svojim radom i dobrim informisanjem turista tome je delom doprinela.