Centar za dijalizu (Video)

Predstavnici Doma zdravlja u Inđiji,  zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave, pokrenuli su inicijativu da se u Inđiji otvori Centar za dijalizu. Prema trenutnim podacima, u Inđiji ima 26 pacijenata kojima je ovakva vrsta medicinske usluge neophodna, i zbog koje putuju u Sremsku Mitrovicu nekoliko puta nedeljno.