Aplikacija “Sezonci” (Video)

Primenu Zakona o pojednostavljenom radnom angažmanu na sezonskim poslovima trebalo bi da olakša mobilna aplikacija za prijavljivanje radnika. Ti radnici sada će imati pravo na penzijski staž i osiguranje.