U toku javni poziv

U Opštini Šid u toku je javni poziv porodicama izbeglica i članovima njihovog porodičnog domaćinstva za dodelu sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć za građevinski i drugi materijal, za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom u cilju poboljšanja uslova stanovanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštinske uprave Šid, lično ili poštom. Rok za podnošenje sa potrebnom dokumentacijom je do četvrtka, 21.marta 2019.godine do 15:00 časova.