Sistem radio veza (Video)

U Domu zdravlja iz Iriga radi se na ostvarivanju projekta  sistema radio veza, što će unaprediti i ubrzati komunikaciju između zaposlenih u hitnoj službi.