Primopredaja automobila (Video)

Mobilnom timu za inkluziju Roma u Rumi danas je uručeno novo vozilo za potrebe obilaženja socijalno ugroženih kategorija, pre svega Roma. Vozilo je donacija Evropske unije, a uključuje i određenu računarsku opremu.