Pred odbornicima i nov statut

Radi usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, i Grad Sremska Mitrovica na predstojećoj sednici Skupštine odlučivaće o donošenju novog statuta. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi je predviđena obaveza da svoj statut i druga opšta akta lokalne samouprave usklade sa istim, u roku od devet meseci od njegovog stupanja na snagu, tj najkasnije do 28.marta ove godine. U delu sa osnovnim odredbama statuta nalaze se predmet statuta, položaj grada, jezik, pismo simboli. Više o ovoj temi biće na zakazanoj sednici idućeg petka.