Odgovorno upravljanje

Opština Ruma i Opština Stara Pazova uspostavile su partnerstvo u cilju sprovođenja projekta ”Integrisani pristup upravljanju javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma” i to kako bi se uspostavilo efikasno i odgovorno upravljanje javnom svojinom u opštinama. Vrednost projekta je 173 hiljae evra, od čega Evropska unija iz sredstava IPA 2014 finansira 87%, a opštine ulaze sa 13% vrednosti projekta.