Konkurs

Opština Irig raspisuje konkurs za prijavu projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine Irig u 2019.godini za rad kulturno umetničkih društava. Prijave na konkurs traju do 05.aprila ove godine, a dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu Opštinske uprave Opštine Irig. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu opštine.