Još dva dana za prijavu projekata

Još dva dana ostalo je do zaključenja konkursa za prijavu projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine Šid u 2019.godini. Pravo na konkurs imaju udruženja i organizacije u kulturi, koje su registrovane na teritoriji opštine Šid, drugi subjekti u kulturi osim ustanova kulture čiji je osnivač opština Šid. Projekat mora biti realizovan najkasnije do 31. decembra tekuće godine. Prijavu na konkurs sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti, zaključno sa 12.martom do 15:00 časova. Detaljnije informacije na sajtu Opštine Šid.