Ječmovi lošijeg kondicionog stanja

Obilaskom parcela sa usevima ječma na terenu Sremske Mitrovice, lokaliteti Veliki Radinci, Erdevik i Stari Banovci, ustanovljeno je da su ječmovi uglavnom lošijeg kondicionog stanja. Na većini parcela, ječam se nalazi u fenofazi razvijena 3 lista. U manjem procentu na biljkama je prisutna mrežasta kao i sočivasta pegavost lista.