Drugi krug licitacije

Na području Opštine Šid raspisan je oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u Uslužnom centru Opštine Šid svakog radnog dana od 07 do 15 časova. Nadmetanja su predviđena za 25.,26. i 27.mart.