Značaj ranog otkrivanja raka dojke (Video)

Na predavanju organizovanom od strane Zavoda za javno zdravlje specijaliste radiolozi takođe su govorili o značaju ranog otkrivanja raka dojke I preventivnih mera ako do oboljenja ipak dođe.