Značaj ishrane u stočarstvu (Video)

U najvećoj sali Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici održana je sekcija oranizovana od strane Fakulteta veterinarske medicine I katedre za ishranu I botaniku za sremske stočare o značaju pravilne ishrane stoke. Koliko je ustvari ishrana bitna u postizanju dobrih proizvodnih rezultata?