Stagnacija cena

preuzeta fotografija

Nakon rasta cena primarnih poljoprivrednih proizvoda u protekle tri nedelje, ova sedmica
na „Poduktnoj berzi“ beleži stagnaciju. Cena pšenice koja je prošle nedelje dostigla svoj četvorogodišnji maksimum, ove nedelje beleži blagi pad. Hlebno zrno sa lošijim parametrima (min 11,5% proteina) se trgovalo po 22,50 din/kg bez PDV-a, dok se sa boljim paramerima (min 12% protenina) plaćalo 23,25 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 22,60 din/kg bez PDV-a. Kukuruz je početkom nedelje trgovan po ceni od 16,40 din/kg bez PDV-a, dok su krajem nedelje berzanski ugovori zaključivani na 16,00 din/kg bez PDV-a sa kluzulom „gratis lager do kraja februara“. Ponderisana cena je ostala nepromenjena u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Soja se trgovala u veoma uskom cenovnom opsegu od 39,00 do 39,30 din/kg bez PDV-a.