Sednica veća

Na 88. sednici Opštinskog veća u Šidu razmatran je Predlog Odluke o mreži predškolskih ustanova i mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Šid sa Elaboratom. Takođe razmatran je i Predlog Odluke o određivanju područja osnovnih škola u opštini Šid. Na dnevnom redu je i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju auto-puta Kuzmin – Sremska Rača na području Grada Sremska Mitrovica i Opštine Šid.