Šahte (Video)

Opština Ruma kontinuirani radi na sređivanju grada, pa je tako na red došlo i obezbeđivanje poklopca šahti.

Problem krađe istih trebao bi biti rešen a sredstva za ovu investiciju je izdvojila Opština Ruma.